Velkommen til Frogn U3A!

Frogn U3A er en frivillig og frittstående forening som har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år mulighet for livslang læring gjennom foredrag og kursvirksomhet, og der sosialt samvær inngår som en viktig del. Forkortelsen U3A står for ‘Universitetet for den tredje alder’. (Les mer under Historikk.)

De åpne foredragsmøtene holdes på Sjøstjernen annen hver uke og alltid på en torsdag.

De starter kl. 11 og varer ca en time. Etterpå er det sosialt samvær

Medlemskontingenten er for tiden kr. 500,- pr. år og dekker alle foredragene både i vår- og høstsemesteret.

 

Se forøvrig mer om hvem vi er.

 

Årsmøtet ble avholdt 16, mars Se referatet her.

  

INFO om foredragene våren 2023 finner du HER!

 

 Programmet for kunstgruppen finner du HER:

 

 

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!