Velkommen til Frogn U3A!

Frogn U3A er en frivillig og frittstående forening som har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år mulighet for livslang læring gjennom foredrag og kursvirksomhet, og der sosialt samvær inngår som en viktig del. Forkortelsen U3A står for ‘Universitetet for den tredje alder’. (Les mer under Historikk.)

De åpne foredragsmøtene holdes fra høsten 2023Smia ca. annenhver tirsdag.

De starter kl. 11 og varer ca en time. Før og etter er det sosialt samvær med kaffe og julekake.

Medlemskontingenten er for tiden kr. 500,- pr. år (300,- for høstterminen) og dekker alle foredragene både i vår- og høstsemesteret.

 

Se forøvrig mer om hvem vi er.

 

INFO om foredragene høsten 2023 finner du HER!

 

 Programmet for kunstgruppen finner du (snart)  HER:

 

Årsmøtet ble avholdt 16, mars Se referatet her.