Program våren 2024

 

6. februar 2024

Torstein Bye

Direktør i SSB, avd. for økonomi, energi og miljøstatistikk

SSB - Hvordan brukes innsamlet data?

 

27. februar 2024

Kine Thoren

Dr. scient

Nærmiljøet og grønne lunger

 

12. mars 2024

Per Nortvedt

Professor emeritus ved Senter for medisinsk etikk

Samtykkekompetanse

 

2. april 2024

Dagfinn Danielsen

Pensjonert generalløytnant og lokalpolitiker i Frogn

9. april 1940 med vekt på lokalhistorie

 

16. april 2024

Trygve Poppe

Professor ved Norges veterinærhøgskole

Fiskeoppdrett - en stor og viktig næring, men med dype skygger

 

14. mai 2024

Per Edgar Kokkvold

Journalist og redaktør

Britene og brexit

 

21. mai 2024

Ikke fastsatt