Program høsten 2024 - kortversjon

 

3. september 2024

Hans Viktor Pedersen

Fra Lindesnes til Nordkapp 

 

17. september 2024

Simon Stranger

Museum for mordere og redningsmenn

 

8. oktober 2024

Bjørn Normann

Hvem styrer globale endringer, og hva er World Economic Forum? 

 

22. oktober 2024

Petter Bae Brandtzæg

KI - maskiner som leser og skriver

 

5. november

Tor-Aksel Busch

Svenske tilstander - Hva skjer i vårt naboland

 

19. november 2024

Harald Stanghele

(Emne kommer)

 

3. desember 2024

Mats Walday 

Arbeidet med Oslofjorden-------------------------------------------------------------------------

6. februar 2024

Torstein Bye

Direktør i SSB, avd. for økonomi, energi og miljøstatistikk

SSB - Hvordan brukes innsamlet data?

27. februar 2024

Kine Thoren

Dr. scient

Nærmiljøet og grønne lunger

12. mars 2024

Per Nortvedt

Professor emeritus ved Senter for medisinsk etikk

Samtykkekompetanse


2. april 2024

Dagfinn Danielsen

Pensjonert generalløytnant og lokalpolitiker i Frogn

9. april 1940 med vekt på lokalhistorie

 

16. april 2024

Trygve Poppe

Professor ved Norges veterinærhøgskole

Fiskeoppdrett - en stor og viktig næring, men med dype skygger

 

7. mai 2024

Per Edgar Kokkvold

Journalist og redaktør

Britene og brexit

21. mai 2024

Hans Petter Treider

Forfatter

"Vaniljekrem, sobril og pinnedyr"