Velkommen til Frogn U3A!

Frogn U3A er en frivillig og frittstående forening som har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år mulighet for livslang læring gjennom foredrag og kursvirksomhet, og der sosialt samvær inngår som en viktig del. Forkortelsen U3A står for ‘Universitetet for den tredje alder’. (Les mer under Historikk.)

De åpne foredragsmøtene holdes fra høsten 2023Smia ca. annenhver tirsdag.

De starter kl. 11 og varer ca en time. Før og etter er det sosialt samvær med kaffe og julekake.

Medlemskontingenten er kr. 600,- pr. år  og dekker alle 14 foredragene både i vår- og høstsemesteret.
For de som melder seg inn på høsten, er kontingenten kr. 350,- ut året.

Se forøvrig mer om hvem vi er.

Liste over fordrag høsten 2024 finn du HER:
 Programmet for kunstgruppen høsten 2024 kommer  snart:

Årsmøte 2024 ble avholdt 12. mars 2024. Referatet finner du her